نمایشگاه آفرود ، کمپینگ و صنایع وابسته :

این نمایشگاه هر ساله در برج میلاد برگراز می شود . در سال 97 تنها خودروساز شرکت کننده در این نمایشگاه ، گروه خودروسازی آمیکو بود .

نمایشگاه آفرود ، کمپینگ و صنایع وابسته سال 1397 :

گزارش ویدیویی این نمایشگاه در چهار بخش به ترتیب قرار داده شده است :

بخش اول گزارش نمایشگاه آفرود :

بخش دوم گزارش نمایشگاه آفرود :

بخش سوم گزارش نمایشگاه آفرود :

بخش چهارم گزارش نمایشگاه آفرود :

پاسخ دهید

لطفاً نظرتو بنویس، حتماً رسیدگی میشه
لطفاً نام خودت رو اینجا وارد کن