بازار خودرو

قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

در معاملات امروز قیمت محصولات سایپا و ایران خودرو با کاهش یک تا دو میلیونی همراه است. به گزارش...

قیمت تمامی خودروهای بازار (تولید داخل و مونتاژ)، امروز 5 اردیبهشت 1400

در این گزارش قیمت روز تمامی خودروهای تولید داخل و مونتاژ را در بازار آزاد مشاهده می‌کنید. به گزارش...
بازار خودرو

خریداران منتظر کاهش قیمت خودرو و روند قیمت همچنان نزولی

هرچند بازار خودرو تعطیل است اما خرید و فروش کم و بیش در حال انجام است؛ اما بیشتر خریداران به دلیل تغییر...
بازار خودرو

قیمت تمامی خودروهای بازار (تولید داخل و مونتاژ)، امروز 29 فروردین 1400

در این گزارش قیمت روز تمامی خودروهای تولید داخل و مونتاژ را در بازار آزاد مشاهده می‌کنید. به گزارش...
بازار خودرو

قیمت تمامی خودروهای بازار (تولید داخل و مونتاژ)، امروز 19 فروردین 1400

در این گزارش قیمت روز تمامی خودروهای تولید داخل و مونتاژ را در بازار آزاد مشاهده می‌کنید. به گزارش...

قیمت تمامی خودروهای بازار (تولید داخل و مونتاژ)، امروز 23 اسفند 99

در این گزارش قیمت روز تمامی خودروهای تولید داخل و مونتاژ را در بازار آزاد مشاهده می‌کنید. به گزارش...
بازار خودرو

قیمت تمامی خودروهای بازار (تولید داخل و مونتاژ)، امروز 17 اسفند 99

در این گزارش قیمت روز تمامی خودروهای تولید داخل و مونتاژ را در بازار آزاد مشاهده می‌کنید. به گزارش...

قیمت تمامی خودروهای بازار (تولید داخل و مونتاژ)، امروز 11 اسفند 99

در این گزارش قیمت روز تمامی خودروهای تولید داخل و مونتاژ را در بازار آزاد مشاهده می‌کنید. به گزارش...
بازار خودرو

قیمت تمامی خودروهای بازار (تولید داخل و مونتاژ)، امروز 9 اسفند 99

در این گزارش قیمت روز تمامی خودروهای تولید داخل و مونتاژ را در بازار آزاد مشاهده می‌کنید. به گزارش...

قیمت تمامی خودروهای بازار (تولید داخل و مونتاژ)، امروز 4 اسفند 99

در این گزارش قیمت روز تمامی خودروهای تولید داخل و مونتاژ را در بازار آزاد مشاهده می‌کنید. به گزارش...
- تبلیغات -

آخرین مطالب