نیسان ماکسیما جدید

ماکسیما

در قسمت چهارم گشت خودرویی ، نیسان ماکسیما 2016 که به صورت گذر موقت وارد تهران شده بود مورد بررسی قرار دادیم :

بررسی آقای صدا را اینجا ببینیند

بررسی تنها رنجروور ایووک سه در در ایران اینجا ببینید

پاسخ دهید

لطفاً نظرتو بنویس، حتماً رسیدگی میشه
لطفاً نام خودت رو اینجا وارد کن